Referencje

2014


EUROPROJEKT SALLER

Budowa pawilonu handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Lęborku

[...] Inwestycja została wykonana terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną, dokładnie i zgodnie z warunkami umowy [...]

 

2013

 

PORT LOTNICZY GDYNIA KOSAKOWO

Budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych na terenie Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

[...] W trakcie wykonywanych robót Kierownictwo Budowy i Spółka użyły materiały, urządzenia, rozwiązania technologiczne z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną [...]

 


 

 

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Iwanowskiej 12-12 B  w Toruniu z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu.

[...] Mając na uwadze dotychczasową współpracę z pełnym zaufaniem rekomendujemy MRBUD Grupa Budowlana S.A. potencjalnym Inwestorom i Zleceniodawcom [...]

 

 

 

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA


Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 34  w Toruniu z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu.

[...] w trakcie wykonywania robót Kierownictwo Budowy i Spółka wykazały się sprawnością organizacyjną, wykonując prace przy użyciu materiałów, urządzeń i rozwiązań technologicznych renomowanych producentów z należytą starannością oraz terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną [...]

 

 

 

2012

 

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 36 A w Toruniu z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu.

[...] w trakcie wykonywania robót Kierownictwo Budowy i Spółka wykazały się sprawnością organizacyjną, wykonując prace przy użyciu materiałów, urządzeń i rozwiązań technologicznych renomowanych producentów z należytą starannością oraz terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną [...]

 

 

APATOR S.A.

Budowa Nowoczesnego Centrum Produkcyjno Rozwojowego APATOR S.A., Ostaszewo 57, gm. Łysomice.

[...] W trakcie wykonywania robót Kierownictwo Budowy i Spółka wykazały się sprawnością organizacyjną, wykonując prace przy użyciu materiałów, urządzeń i rozwiązań technologicznych renomowanych producentów z należytą starannością [...]

 

 

 

2011


 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny.

Budowa budynku ośrodka parafialnego "Samarytanin" przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Św. Faustyny w Toruniu.

[...] W trakcie prowadzenia robót Kierownictwo Budowy i Spółka wykazywały się dużą sprawnością organizacyjną, techniczną z należytą starannością oraz terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną [...]

 

 

Burmistrz Nowe Miasto Lubawskie

Budowa obiektu biurowo-mieszkalnego oraz obiektu handlowego NETTO w Nowym Mieście Lubawskim.

[...] Godnym podkreślenia jest fakt, że realizacja inwestycji w ścisłym centrum miasta, w ograniczonej przesrzeni nie zakłóciła bieżącego funkcjonowania  życia mieszkańców [...]

 

 

 

MNP MARBUD Grupa Budowlana Spółka Akcyjna i Wspólnicy Sp. Jawna

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Quatro Tower cz. B z lokalami usługowymi i halą garażową w Toruniu przy ul. Broniewskiego 4

[...] Firma wykazała się dużym potencjałem technicznym, kadrą inżyniersko-techniczną, przestrzeganiem przepisów BHP oraz należytą starannością. Prace wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną, w określonym w umowie terminie"

 

 

MNP MARBUD  Grupa Budowlana Spółka Akcyjna i Wspólnicy Sp. J.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ULMUS część C,D i E z halą garażową w Toruniu przy ul. Fałata 15, 15A, 15B

[...] Polecamy firmę MARBUD Grupa Budowlana S.A. jako wiarygodnego i solidnego Partnera [...]

 

 

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 36 w Toruniu.

[...] Mając na uwadze dotychczasową współpracę z pełnym zaufaniem rekomendujemy MARBUD Grupa Budowlana S.A. potencjalnym Inwestorom i Zleceniodawcom [...]

 


 

CASTIM Sp. z o.o.

Budowa Hipermarketu CASTORAMA Toruń ul. Szosa Bydgoska

[...] W trakcie wykonywania robót kierownictwo Budowy i Spółka wykazały się sprawnością organizacyjną, wykonując prace przy użyciu materiałów, urządzeń i rozwiązań technologicznych renomowanych producentów z należytą starannością oraz terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. [...]

 

2010


Zastępca Prezydenta Miasta Torunia

Budowa sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno-dydaktycznym przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu.

[...] W trakcie wykonywania zadania firma "MARBUD" Grupa Budowlana Sp. z o.o. wykazała się należytą starannością oraz terminowo wykonała przedmiot zamówienia [...]

 

 

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 83 mieszkaniami wraz z infrastrukturą przy ul. Mohna-Drzewieckiego w Toruniu.

[...] Rekomendujemy firmę MARBUD Grupa Budowlana Sp. z o.o. innym inwestorom jako solidnego i wiarygodnego wykonawcę.

 

 

 

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 72 mieszkaniami przy ul. Gerwazego w Toruniu.

[...] Inwestycja została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami umowy oraz należytą starannością [...]

 

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oznaczonych numerami 2 i 3 przy ul. Gerwazego w Toruniu.

[...] Prace przebiegały bardzo sprawnie. Firma wykazała się dużym profesjonalizmem. Podkreślenia wymaga duże zaangażowanie i fachowość Kadry oraz kultura osobista pracowników [...]

 

Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów

Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej wraz z adaptacją części klasztoru na cele mieszkalne.

[...] Firma "Marbud"wywiązała się ze swoich obowiązków w stopniu wysoce zadowalającym, tak co do poziomu technicznego, jak i terminu. Na powyższe miał wpływ wysoki poziom organizacyjny firmy oraz kwalifikacji zawodowych jej pracowników, a przede wszystkim rzetelne traktowanie przyjętych na siebie obowiązków umownych[...]

 

 

RECE POLAND Sp. z o.o.

Budowa Pawilonu handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Inowrocławiu przy ul. 800-lecia.

[...]Inwestycja ta została wykonana terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokładnie i zgodnie z warunkami umowy. Prace przebiegały bardzo sprawnie. Firma MARBUD wykazała się profesjonalizmem oraz kompetentym nadzorem budowlanym podczas realizacji inwestycji.[...]

 

 

RECE POLAND Sp. z o.o.

Budowa Pawilonu handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej.

[...] z pracy i jakości wykonawstwa jesteśmy zadowoleni. W związku z tym polecamy firmę MARBUD Grupa Budowlana innym Inwestorom rekomendując ją jako wiarygodnego i solidnego partnera.[...]

 

 

2009


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"

[...] Wysoka sprawność zarządzania firmą skutkowała elastycznym reagowaniem na pojawiające się w toku prowadzonych prac zmiany, a kultura pracowników zapewniała bezkonfliktowy kontakt za służbami inwestycyjnymi Spółdzielni, a także przyszłymi właścicielami lokali. Polecamy "MARBUD" jako rzetelnego i sprawdzonego partnera.

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

[...] Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Technicznych "MARBUD" Sp. z o.o. powierzone zadanie wykonało fachowo i baz zastrzeżeń. Rekomendujemy je innymi inwestorom jako solidnego i wiarygodnego wykonawcę.

 

Castorama Polska

 [...] Inwestycja została wykonana terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami umowy, obejmowała również formalności związane z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Jakość wykonywanych prac spełniła nasze oczekiwania. 

 

 

2007


Orion Electric Poland

Dariusz Łyjak, General Manager Orion Electric Poland
[...] Prace przebiegały bardzo sprawnie. Firma wykazała się dużym profesjonalizmem. Z uznaniem odnosimy się do kompetencji nadzoru technicznego. 

 

Orion Electric Poland

Hieyuki Yano, The President of Orion Electric CO.LTD

[...] Wykonanie przez firmę "Marbud" (Sp. z o.o.) w Toruniu kompleksowego zakresu inwestycji w krótkim, bo zaledwie 5-miesięcznym terminie spełnia nasze oczekiwania związane z zawartym kontraktem na Generalne Wykonawstwo.

Jesteśmy usatysfakcjonowani sprawnością przeprowadzanego procesu inwestycyjnego, tempem oraz jakością wykonawstwa.

Dziękując za wybudowanie Fabryki z satysfakcją udzielamy Wam dobrych referencji.

 

 

 

Urząd Miasta Torunia

 Toruń, 20 marca 2007

[...] Firma wybudowała po wyburzeniu starych obiektów przedsiębiorstwa przemysłowego nowoczesny kompleks mieszkaniowy [...] Było to wydarzenie bezprecedensowe z uwagi na tempo i rozmach organizacyjny. Powstało funkcjonalne Osiedle z pełną infrastrukturą będącą obecnie wizytówką nowoczesnego budownictwa Miasta Torunia. [...]

Dwudziestoletnia działalność Spółki "Marbud" która wybudowała do tej pory w Toruniu ponad 3.500 mieszkań w pełni uzasadnia udzielenie jej dobrych referencji i można polecać potencjalnym inwestorom jako sprawdzonego partnera inwestycyjnego.

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Toruń, 14 marca 2007 

[...] Wykonawca tj. Konsorcjum Budowlana z Liderem "MARBUD" zadanie wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami inwestora, w wymaganym terminie i z należytą starannością. Podkreślenia wymaga duże zaangażowanie i fachowość Kadry oraz dobra współpraca na etapie realizacji inwestycji.

Wykonany projekt techniczny, funkcjonalność rozwiązań przestrzennych oraz technologia robót powodują, iż oddany do użytku obiekt charakteryzuje się nowoczesną architekturą i jakością wykonania.

Z pełnym przekonaniem udziela się referencji Wykonawcy.

 

 

Warszawska Prowincja Redemptorystów Radio Maryja

Toruń 10.02.2007 r.

 
[...] firmę Marbud ocenić należy jako wykonawcę godnego zaufania, rzetelnego a przy tym o wysokich umiejętnościach technicznych i organizacyjnych. [...]

 

2006


Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lipnie

 
[...] Firma Marbud wykazała się dużym profesjonalizmem w realizacji tego istotnego dla PKS Lipno przedsięwzięcia inwestycyjnego. Podkreślić należy fachowość i troskę o jakość wykonastwa. [...]  

 

NETTO

Dyrektor Netto Sp. z o.o. Kent Fogh Petersen - Motaniec, 21.12.2006 r.

[...] Na etapie pozyskiwania nieruchomości i przygotowania inwestycji "MARBUD" wykazał się w pełni profesjonalnym działaniem, błyskawicznym rozwiązywaniem problemów, bardzo dużym zaanagażowaniem oraz wysoką etyką zawodową. Wszelkie projekty były przygotowywane nadzwyczaj sumiennie i drobiazgowo, co pozwalało na unikanie problemów w kolejnych etapach inwestycyjnych. "MARBUD" współpracuje z nami na terenie obszaru działania Netto (m.in. wojwewództwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).

[...] Firmę tą cechuje duża odpowiedzialność za wykonane prace, które w większości zostały wykonane przed uzgodnionym terminem. Jakość wykonywanych prac była bardzo dobra, co zaowocowało bezproblemowymi odbiorami prac.

Z przyjemnością polecam PUBiT "MARBUD" jako wiarygodną i sprawdzoną firmę.

 

 

 

 

TTBS

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu, Toruń 10.10.2006 r.
[...] Wysokie oceny mieszkańców, satysfakcja Inwestora oraz Grand Prix w konkursie "Budowa na Medal 2004", to argumenty potwierdzające potencjał i profesjonalizm Wykonawcy [...] 

 

TTBS

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu, Toruń 15.03.2006 r.

 

[...] Całość inwestycji została zrealizowana w terminach określonych w zawartej umowie. Generalny Wykonawca dostosował się do wymogów oraz norm określonych przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Proces inwestycyjny przebiegał sprawnie. [...] 

 

 

2005


NETTO

Dyrektor Netto Sp. z o.o. Kent Fogh Petersen - Motaniec, 22.07.2005 r.

[...] Z dużą satysfakcją otwieramy pierwszy w Mieście Toruniu obiekt handlowy "NETTO". [...] Mamy nadzieję, że jakość wykonawstwa i terminowe ukończenie inwestycji jest przedmiotem uzasadniowej satysfakcji całego zespołu pracowników "MARBUD".

Udzielamy Państwu bez wątpliwości referencji jako solidnej i wiarygodnej firmy licząc na dalszą współpracę w przyszłości. [...]

 

 

2004


TTBS

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu, Toruń 28.12.2004 r.
[...] Osiedle Mieszkaniowe "Solanki" z pełną infrastrukturą towarzyszącą jest wykonane starannie na właściwym poziomie jakościowym. O jakości wykonawstwa świadczy uzyskanie głównej nagrody w konkursie "BUDOWA NA MEDAL POMORZA i KUJAW" prestiżowego wyróżnieniana najlepsze obiekty budowlane województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2004
. [...]

 

Wójt Gminy Lubicz

31 sierpnia 2004 roku
 

[...] Stwierdzam, że Generalny Wykonawca wykonał zadanie zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Prace przebiegały w sposób zorganizowany z dużym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu zakończenia iwestycji.

Firma wykonała prace profesjonalnie i fachowo zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. [...] Oddane do użytku obiekty są dobrą wizytówką PUBiT "Marbud", która zdaniem inwestora jest firmą przygotowaną zarówno pod względem potencjały kadrowego jak i wykonawczego do realizacji dużych zadań inwestycyjnych.

 

 

2003


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

 
[...] Jest to przedsiębiorstwo posiadające duże doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych, dające gwarancję dobrej fachowości i jakości wykonanych prac, dysponujące środkami sprzętowymi oraz wyspecjalizowaną kadrą [...]

 

 

 

NIRAS POLSKA Sp. z o.o. 

Kraków, 7 marca 2003 roku

 [...] Firma “Marbud” wykazała się dużym profesjonalizmem i znajomością tematu. Kadra kierownicza dysponuje dużą wiedzą fachową stosując wymogi dotyczące wykonawstwa wg norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. [...] Wykonawstwo robót jest dobrą wizytówką tej firmy. [...]

 


ROLNOMIĘS

Firma Produkcyjna Przetwórstwa Mięsnego, Handlu Usług "ROLNOMIĘS"- Toruń, 12 marca 2003 r.

[...] Firma "Marbud" ustalony zakres robót wykonała w terminie zgodnie z moimi oczekiwaniami. Stwierdzam, że tempo robót, organizacja na placu budowy była bez zastrzeżeń. Potwierdzam profesjonalizm wykonawstwa robót, wysoką wiedzę techniczną kadry kierowniczej jak i robotników bezpośredniego wykonawstwa. [...]

 

 

2002

 

 

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Ciechocinek, 31.03.2002 r.

 

 [...] Prace wykonano przy zastosowaniu skomplikowanej technologii na bardzo zniszczonym i zdekapitalizowanym obiekcie. Wysoko oceniamy jakość wykonawstwa i organizację prowadzonych prac. [...] Możemy polecać to Przedsiębiorstwo innym Inwestorom jako wiarygodną i sprawdzoną firmę. 

 

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

 
[...] prace  były wykonywane w bardzo trudnych warunkach geologicznych i pogodowych, a mimo to, prace zostały wykonane zgodnie z założeniami.

Tempo prac, organizacja budowy jak również przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy oraz bardzo dobra współpraca z nadzorem budowy pozwala wystawić firmie "Marbud" wysoką ocenę.

Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że "Marbud" dobrze przygotowany jest do realizacji zadań z zakresu budownictwa ogólnego oraz obiektów specjalistycznych.

 

 

 

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, 12 maja 2002 roku
W związku z zakończeniem I etapu budowy Zespołu Mieszkalnego “OSIEDLE SŁONECZNE” w Ciechocinku ul. Nieszawska – Lipowa przekazuję w imieniu Zarządu Miasta serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wysoce profesjonalne wykonawstwo oraz sprawną realizację przedsięwzięcia. [...] 

 

2001

 

SM "Na Skarpie"

Toruń 30.12.2001 r.
[...] Terminowość, jakość wykonawstwa, organizacja robót i wzajemna współpraca z Inwestorem bez zastrzeżeń. [...] 

 

 

Członek Zarządu Miasta Torunia


[...] Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Żwirki i Wigury w Toruniu była i jest prowadzona przez firmę MARBUD zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną. 

 

 

SM "Metalchem"

 Toruń, 23.08.2001 r.

[...] Prace wykonano właściwie i zgodnie z oczekiwaniem Inwestora. W okresie realizacji Wykonawca prowadził prace ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo budowy.

Wysoko oceniamy współpracę [...] przy realizacji tego kontraktu, tym bardziej, że była to w historii inwestycji mieszkaniowych SM "Metalchem" najtrudniejsza budowa. [...] 

 

 

 

RECE Poland

Warszawa 12 maja 2001 roku
[...] Dziękując za sprawną i solidną realizację podkreślam szczególnie dużą fachowość oraz profesjonalizm Kadry Inżynierskiej [...]  

 

 

2000

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

[...] Zlecone prace remontowe i renowacyjne wykonano w terminie i zgodnie z najlepiej pojętą sztuką budowlaną i konserwatorską.  Wygląd estetyczny elementów poddanych renowacji, jak również remontowanych pomieszczeń doprowadzonych do stanu jak przewidziano w dokumentacji technicznej i archiwalnej, świadczy o umiejętnościach zespołu wykonującego wymienione prace.

 

 

SM "Kopernik"

Toruń, 23.10.2000 r.
[...] Wykonawstwo robót potwierdza, że firma należy do czołówki wykonawców budownictwa mieszkaniowego na toruńskim rynku. Wysoko oceniamy współpracę wykonawcy z Inwestorem przy realizacji tego kontraktu. [...]  

 

SM "Na Skarpie"

Toruń, 10.10.2000 r.
[...] Prace wykonano właściwie i zgodnie z oczekiwaniem Inwestora. W okresie realizacji Wykonawca prowadził prace ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo budowy i sprawne wykonawstwo  [...] 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Toruń

Toruń, 10 września 2000 r.
[...] Roboty wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymogami przetargów. Podkreślamy wysoką jakość robót, dostosowywanie się do naszych oczekiwań. Atutem tego przedsiębiorstwa jest profesjonalizm kadry kierowniczej oraz fachowość bezpośredniego wykonawstwa. [...] 

 

 

TTBS

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu, Toruń, 27.07.2000 r.
[...] Stwierdzamy, że prace zostały wykonane w bardzo krótkim okresie czasu z dużym wyprzedzeniem w stosunku do terminu umownego. Zarówno tempo prac, organizacja budowy, zastosowanie szczegółowych wymogóww zakresie technologii wykonawstwa, pozwalają wystawić firmie "Marbud" wysoką ocenę.
. [...]

SM "Metalchem"

Toruń, 12.02.2000 r.
[...] Wykonawca w trudnych warunkach geotechnicznych doskonale poradził sobie z wykonawstwem robót i w szybkim tempie oddał obiekt do użytku. Z przyjemnością potwierdzamy stałą, wysoką pozycję firmy oraz jej profesjonalizm, a nadto dbałość o wysoką jakość wykonawstwa. [...] 

Burmistrz Miasta Chełmża


[...] Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Technicznych “MARBUD” Sp. z o.o. w Toruniu [...] zrealizowało budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Chełmży przy ul. P. Skargi 13a. Budynek oddano do użytku na trzy miesiące przed planowanym terminem. [...] Wspomniana firma realizowała budowę w sposób wzorcowy, organizacja pracy na placu budowy była bez uwag i nie powodowała uciążliwości dla osób trzecich. Jakość wykonanych prac z zastosowaniem nowoczesnych technologii była bardzo dobra co zaowocowało bezusterkowym odbiorem robót. Dynamika działania Firmy “MARBUD” zyskała podziw i uznanie w lokalnym środowisku. [...]  
1999

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Toruń

Toruń 15.06.1999
[...] Elewację wykonano zgodnie z zaleceniami i sztuką konserwatorską. Elew
acja charakteryzuje się dobrą jakością i świadczy o dużych umiejętnościach zespołu wykonującego te prace. Wykonana została terminowo zgodnie z zawartą umową.