Nagrody i wyróżnienia

W okresie działalności MARBUD Grupa Budowlana S.A.  zdobyła ponad 50 wyróżnień i nagród zarówno od władz lokalnych jak i centralnych w różnych sferach prowadzonej działalności.

 

Do najważniejszych w okresie ostatnich 5 lat zaliczyć można m.in. wyróżnienie w konkursie:

  • Tytuł w konkursie "Obiekt Roku" za budowę zespołu mieszkalnego w Toruniu, ul. Winnica dla Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
  • Tytuł fow konkursie "Obiekt Roku" za zaprojektowanie i wykonanie budynku wielorodzinnego dla SM „Na Skarpie” w Toruniu.
  • Wyróżnienie w konkursie "Obiekt Roku" za budowę Gimnazjum Akademickiego w Toruniu.
  • Wyróżnienie w konkursie "Obiekt Roku" za wykonanie obiektu biurowego zlokalizowanego w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146.

 

2011


Obiekt Roku 2009-2010

 

Prezydent Miasta Torunia przyznaje budynkowi sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno-dydaktycznym IV Liceum ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu wyróżnienie w konkursie OBIEKT ROKU Edycja 209-2010.

 

 

2009

 

Diamenty Forbesa 2009


Prezydent Miasta Torunia składa gratulację Zarządowi i Pracownikom firmy Marbud w związku ze zdobyciem tytułu Diament Forbesa 2009 i zaliczeniem do grupy polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość.

 

 

 

2008

 

Fortis Bank Polska


[...] pragnę złożyć Panu najszczersze gratulacje i życzyć dalszych sukcesów. Pana zaangażowanie i wkład w rozwój Firmy zostało wyróżnione w Rankingu Gazety Pomorskiej na Najlepszą Firmę Regionu - Złota Setka Pomorza i Kujaw 2007. Jestem przekonany, że swoją postawą, nie tylko wpływa Pan na rozwój i sukcesy reprezentowanej przez Pana Firmy, jak również kreuje Pan pozytywny wizerunek Naszego Regionu.

 

 

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ


URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ BUSINESS CENTRE CLUB przyznaje Przedsiębiorstwu Usług Budowlanych i Technicznych Marbud Medal Europejski za OM 'Przy Lesie"

 

2007

 

Złota Setka


Złota Setka Pomorza i Kujaw 2007 - Najlepsze firmy regionu. Osiągnięcia firmy Marbud to:
- 19 miejsce pod względem przychodów (110 049 475 zł)
- 8 miejsce pod względem rentowności (7,26%)
- 2 miejsce pod względem efektywności kapitału (75,26%)
- 4 miejsce pod względem dynamiki wzrostu przychodów (184%)

 

 

20 - lecie firmy


Gratulacje przekazane firmie Marbud z okazji 20 - lecia firmy od społeczności Grupy CB.

 

 

20 - lecie firmy


Podziękowania Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego za dokonania firmy „Marbud” na 20 - lecie firmy.

 

 

 

20 - lecie firmy


Gratulacje dla Zarządu oraz pracowników Firmy od Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.

 

 

20 - lecie firmy 


Gratulacje od SGB Banku Spółdzielczego w Toruniu.

 

 

20 - lecie firmy


Życzenia na 20 - lecie działalności firmy „Marbud” złożone przez Starostę Toruńskiego.

 

 

20 - lecie firmy


Gratulacje od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

 

 

20 - lecie firmy


Gratulacje przekazane od Kenta Petersena (NETTO).  

 

 

20 - lecie firmy


Wyróżnienie za zasługi z okazji 20 - lecia firmy „Marbud” od Burmistrza Chełmży.

 

 

GAZELE


Dziennik "Puls Biznesu" potwierdza przynależność firmy PUBiT MARBUD do elitarnego "Klubu Gazel Biznesu" - grona najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. 

 

 

2006

 

Budowa na Medal 2006


Tytuł "BUDOWA NA MEDAL 2006" przyznane przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa i Wojewodę za wybudowanie nowoczesnego kampusu akademickiego Wyższej Szkoły Medialnej w Toruniu. 

 

 

Klon


Dyplom Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z okazji przyznania wyróżnienia KLON, za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A 

 

 

KLON


Wyróżnienie Banku Ochrony Środowiska S.A. dla P.U.B.iT. "MARBUD" Sp.z o.o. za wybitne dokonania gospodarcze w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego [...] 

 

 

2004

 

Mecenas Młodego Talentu


Certyfikat "Mecenasa Młodego Talentu" dla Pana Prezesa Mariana Bartosińskiego. 

 

 

Budowa na Medal 2004


Tytuł GRAND PRIX konkursu "BUDOWA NA MEDAL 2004" przyznane przez Kujawsko-Pomorską Izbę Budownictwa i Wojewodę za wybudowanie "Osiedla Solanki" w Toruniu dla Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Na osiedlu wybudowano 376 mieszkań wraz z pełną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 

 

2003

 

Obiekt Roku 2003


Wyróżnienie w konkursie Obiekt Roku 2003 w kategorii obiektów użyteczności publicznej, za siedzibę Towarzystwa Ubezpieczeniowego Hestia w Toruniu, Szosa Chełmińska 146b. 

 

 

Budowa na Medal 2003


Tytuł "BUDOWA NA MEDAL 2003" przyznane przez Kujawsko-Pomorską Izbę Budownictwa i Wojewodę za wybudowanie ekskluzywnego "Osiedla Słonecznego" w Ciechocinku. 

 

 

Lista 100 


W 2003 roku MURATOR awansował „Marbud” w obu kategoriach: na 70 miejsce największych firm w Polsce oraz na 13 miejsce wśród liderów rynku budowlanego w kraju.

 

 

2002

 

Lista 100


W 2002 roku MURATOR sklasyfikował „Marbud” na 89 miejscu największych firm w Polsce oraz na 15 miejscu wśród liderów rynku budowlanego w kraju. 

 

 

MURATOR 2002


Od siedmiu lat Wydawnictwo MURATOR oraz Rzeczpospolita organizują ranking LISTA 100, opisujących 100 największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce.

 

 

15 - lecie firmy


W 2002 roku firma obchodziła 15 - lecie swojej działalności. Na przestrzeni tych lat firma uzyskiwała liczne nagrody i wyróżnienia, podkreślając jakość wykonawstwa swych prac oraz solidne wywiązywanie się z powierzanych zadań.

Spośród wielu otrzymanych z tej okazji gratulacji i wyróżnień do najciekawszych należy statuetka FLISAKA, wręczona przez Prezydenta Miasta Torunia w 2003 r.

 

 

15 - lecie firmy


Medal przyznany za zasługi współtwórcom przedsiębiorstwa „MARBUD”, działającego na rynku 15 lat. 

 

 

2001

 

PZIiTB


W dowód uznania wysokiej jakości wykonywanych prac w dniu 05.02.2001 r. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa postanowił udzielić rekomendacji Przedsiębiorstwu Usług Budowlanych i Technicznych "Marbud". 

 

 

2000

 

Prezydent Miasta Torunia


[...] najserdeczniejsze gratulacje z okazji zwycięstwa Spółki "MARBUD" w Konkursie "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy" organizowanym przez angielską firmę IMC Consulting Limited przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Ten sukces poświadczający doskonałe przygotowanie do wdrażania standardów bezpieczeństwa i higieny pracy - analogicznych do obowiązujących w firmach z krajów Unii Europejskiej, dowodzi, że Państwa przedsiębiorstwo czyni skuteczne starania, aby zagwarantować pracownikom optymalne warunki pracy, a tym samym próbuje przełamać stereotyp branży budowlanej, jako najbardziej zagrożonej wypadkowością.

 

 

Organizator Pracy Bezpiecznej


Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w grupie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób.

 

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy


Zwycięstwo w pilotażowym konkursie 1999 - 2000 "Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy".