Grupa MARBUD

W chwili obecnej do Grupy Marbud należą  następujące spółki zależne oraz celowe:

 

SPÓŁKI ZALEŻNE

 

MARBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. powstała jako podmiot w 100% zależny od MARBUD Grupa Budowlana S.A. Obecnie MARBUD posiada 50% udziałów w tej spółce. Podstawowym działaniem spółki jest prowadzenie wyodrebnionego przedsięwzięcia deweloperskiego.

 

SPÓŁKI CELOWE


ZIELONE WZGÓRZE  Sp. z o.o. powstała jako spółka celowa w celu realizacji Osiedla Domów Jednorodzinnych "Zielone Wzgórze" w Różankowie k/Torunia. Budowa tego osiedla jest bardzo obiecującą inwestycją, której realizacja może przyczynić sie do powstania nowej jakości architektury i budowania marki całej Grupy MARBUD.

 

MARBUD POWIŚLE  Sp. z o.o., powstała jako podmiot w 100% zależny od MARBUD Grupa Budowlana S.A.Obecnie MARBUD S.A. posiada 94,3% udziałów w tej Spółce. Podstawowym zakresem tej spółki jest działalność budowlana związana ze wznoszeniem budynków oraz działalnośc związana z obsługą rynku nieruchomości.