Działalność prospołeczna

Firma MARBUD Grupa Budowlana S.A.  od początku swojego istnienia aktywnie wspiera liczne przejawy działalności prospołecznej na terenie Torunia, w Regionie Kujawsko-Pomorskim, a także na terenie całego kraju.

Działalność tą można podzielić na następujące dziedziny, na które przeznaczane są środki finansowe, ale też wspierane są nieodpłatnymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi, w zależności od potrzeb.

  1. Wspierana jest finansowo działalność Caritasu Diecezji Toruńskiej na rzecz ludzi biednych, bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych, mieszkańców miast i wsi. Udzielana jest często indywidualnie pomoc finansowa dla dzieci chorych w szczególnie trudnych sytuacjach, jak na przykład pomoc Kamilkowi Popielarskiemu ze wsi Dębiec 1A k. Lipian. Pomoc jest także udzielana Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS, organizującej pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy RP Pani Marii Kaczyńskiej imprezy wspierające dzieci i młodzież niepełnosprawną. Wcześniej wspierana była fundacja działająca pod auspicjami Pani Jolanty Kwaśniewskiej.

    Kolejnym przykładem takiej pomocy dla dzieci jest wsparcie dla Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu przy ul. Włocławskiej 169 B.

  2. Pomoc udzielona Klasztorowi Na Skałce i Wyższemu Seminarium Duchownemu Zakonu Paulinów w Krakowie to przykład wsparcia finansowego ważnych dla społeczeństwa polskiego renowacji obiektów sakralnych, będących materialnym dziedzictwem naszej historii i kultury. Współpraca taka prowadzona jest także na terenie Torunia, na rzecz Kościoła Rzymsko-Katolickiego, ale i też na rzecz Parafii Prawosławnej.

  3. Od wielu lat wspierane są różne toruńskie kluby sportowe, czego znakomitym przykładem jest pomoc udzielana Toruńskiemu Klubowi Sportowo-Turystycznemu „BUDOWLANI”.

  4. Wypoczynek dzieci i młodzieży, szczególnie tej z rodzin zaniedbanych wychowawczo i patologicznych to następna dziedzina wspierana przez firmę MARBUD Grupa Budowlana S.A. Podobnie dofinansowane są spotkania świąteczne dla najbiedniejszych ludzi, na przykład organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dla najstarszych emerytów.

  5. Firma MARBUD Grupa Budowlana S.A. jest znanym i cenionym mecenasem kultury teatralnej w regionie. Współpraca z Teatrem im. Wilama Horzycy dotyczy zarówno poszczególnych artystycznych przedsięwzięć, ale też prowadzonych remontów i modernizacji Teatru. Przyznana firmie statuetka WILAMA mówi sama za siebie. Także teatry lalek uzyskują pomoc w realizacji spektakli dla dzieci, czego przykładem jest wspieranie Teatru Lalek prowadzonego przez Fundację „Pro Theatro”.

  6. Współpraca i pomoc licznym szkołom i placówkom oświatowym na terenie Torunia i województwa to kolejny chlubny przykład prospołecznej działalności. Najbardziej znanym przykładem jest sponsorowanie międzynarodowym plenerom malarskim, organizowanym przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest to także forma popularyzacji piękna zakątków naszego kraju.

  7. Wiele, wiele innych lokalnych inicjatyw społecznych uzyskuje konkretne wsparcie firmy MARBUD Grupy Budowlanej S.A. Budowa pomników Papieża Jana Pawła II w Toruniu i w innych miejscowościach, fundowanie sztandarów dla służb mundurowych, czy remonty i modernizacje szkól i obiektów kultury

 

2011

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu

Toruń, 25.09.2011

Podziekowanie dla Grupy Budowlanej "Marbud" za dar serca i wsparcie działalności społeczno-kulturalnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2011.

2009

 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

 Toruń, 11.01.2009 r.

 Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji 18 Wieczoru Sylwestrowego w Naszym Teatrze. Nagroda od Państwa była, jak zawsze, wspaniałą niespodzianka dla zwycięzców konkursu sylwestrowego. Cieszę się, że od kilku lat należy Pan do grona osób, które wspierają naszą działalność. Dziękuję raz jeszcze, życzę Panu samych pomyślnych dni w Nowym 2009 roku. [...] 

 

 

Iwona i Ryszard Karbownik, Jabłonowo Pom.

Toruń, 2009 r.

 Dziś pragniemy wyrazić swoją wdzięczność za to, iż poświęciliście Państwo czas na zapoznanie się z problemami małego chłopczyka i serdecznie podziękować za okazaną pomoc [...] 

 

 

2008

 

Toruński Klub Sportowo-Turystyczny "Budowlani"

Toruń, 14.01.2008 r.

Z ogromną satysfakcją pragnę Pana poinformować, że wspierana przez Państwa sekcja szermiercza w roku 2007 osiągnęła szereg znaczących wyników sportowych. [...] 

 

 

Dom Dziecka Nr 3 w Toruniu

Toruń, 17.12.2008 r.

Dyrektor Domu Dziecka Nr 3 w Toruniu składa serdeczne podziękowanie za przekazany dar drzwi wejściowych, umożliwiających wyodrębnienie grupy wychowawczej. Jest to kolejny wyraz Pana życzliwości w stosunku do zamieszkałych w naszym Domu dzieci. Za wrażliwość serca i otwarcie na potrzeby innych jeszcze raz wyrażamy naszą wdzięczność.

 

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Toruń, 11 stycznia 2008 r.

 [...] za dar serca i wsparcie działalności społeczno-kulturalnej MSM oraz pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin zaniedbanych wychowawczo, zagrożonych patologią. 

 

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu

Toruń 26 kwietnia 2008r.

Za dar serca i wsparcie działalności społeczno-kulturalnej MSM szczególnie za pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku dla dzieci oraz wieczorów wigilijnych dla najstarszych mieszkańców naszych osiedli [...]

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Toruń, 09.01.2008 r.

 Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sekcja Emerytów i Rencistów w Toruniu przekazuje serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu spotkania Wigilijnego dla 165 osób, byłych pracowników oświaty. [...] 

 

 

"Budowlani" Toruński Klub Sportowo-Turystyczny

Toruń, 20.12.2008 r.

 Zarząd Toruńskiego Klubu Sportowo - Turystycznego "BUDOWLANI" składa serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i pomoc dla Klubu. Wdzięczni jesteśmy za bezinteresowne zabiegi i troskę o warunki dla naszego rozwoju sportowego, poziomu wyszkolenia i naszego udziału w zawodach sportowych. [...] 

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych - Zakład Rzeźby

Wydział Sztuk Pięknych - Zakład Rzeźby, Toruń 2008

W imieniu Zakładu Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu składam serdeczne podziękowania za pomoc finansową i zaangażowanie w organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Rzeźby Artystycznych Warsztatach Odlewniczych w Żeliwie [...]

 

 

2007

 

Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski

Toruń, 15.10.2007 r.

 [...] za wsparcie szkół placówek oświatowych w ich działaniach na rzecz dzieci i młodzieży. 

 

 

PRO THEATRO

Toruń, 02.10.2007 r.

 Fundacja "Pro Theatro" składa gorące podziękowania za sfinansowanie zakupu wykładzin do sali widowiskowej Teatru Lalek "Zaczarowany Świat". Remont, który przeprowadziliśmy stał się możliwy tylko dzięki pomocy Sponsorów, gdyż nasza scena działa bez żadnych dotacji. [...] 

 

 

Klasztor na Skałce

Kraków- Skałka, 23.06.2007 r.

 W imieniu całej społeczności Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów i Ojca Rektora pragnę podziękować za ofiarę, jaką otrzymaliśmy od Państwa na realizację prac remontowych i restauracyjnych naszego seminarium w Krakowie na Skałce. [...] 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Torunia

Waldemar Przybyszewski oraz Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski, Toruń, 02.06.2007 r.

 [...] W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy serdecznie podziękować Państwu za życzliwość i wsparcie finansowe przekazane na budowę pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu. [...] 

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Toruń, 10.05.2007 r.

 Pragnę złożyć Szanownemu Panu Prezesowi gorące podziękowania za zaangażowanie się w organizację i sponsorowanie 3 Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Pasłęku w imieniu społeczności akademickiej Wydziału Sztuk Pięknych i własnym. [...] 

 

 

Senator RP Sławomir Sadowski

Pasłęk, 08.05.2007 r.

 [...] serdeczne podziękowanie za osobiste i finansowe zaangażowanie w rozwój kultury w małych miejscowościach,a w szczególności jako współorganizatorowi i głównemu sponsorowi Międzynarodowego Pleneru Malarskiego zosrganizowanego w 2007 roku w Pasłęku z okazji 710-lecia tego miasta. [...] 

 

 

Wilamy

Dyrektor Teatru Jadwiga Oleradzka, Toruń, 31.03.2007 r.

 Wilama w kategorii MECENAS TEATRU. 

 

 

Beata Małek

Warszawa, 16.01.2007 r.

Serdecznie chciałam Państwu podziękować za wpłatę na konto mojego syna Mikołaja. Tak trudno uzyskać środki na leczenie dziecka, jesteście Państwo pierwszą Firmą, która udzieliła nam pomocy finansowej. [...]

 

 

 

Monika Popielarska

 Chciałabym bardzo podziękować za pomoc jaką nam okazano. Dzięki tej pomocy Kamilek może być po części normalnym dzieckiem. Z każdym zabiegiem rehabilitacyjnym jest bliżej normalności. [...]

 

 

2006

 

PRO OMNIBUS

Ciechocinek, grudzień 2006 r.

Podziękowania od fundacji PRO OMNIBUS 

 

 

2004

 

Prawosławny Ordynariusz Łódzki i Poznański

Toruń, 09.05.2004 r.

 Składam Serdeczne Podziękowania za wsparcie i pomoc okazaną Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Toruniu. Życzę pomyślności  w dalszej współpracy oraz wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym. 

 

 

2003

 

Caritas

Toruń - Boże Narodzenie, 2003 r.

 Z satysfakcją informuję, że dzięki Państwa pomocy, każdego dnia troskliwą opieką otaczamy blisko 3200 osób ubogich, chorych, bezdomnych, dzieci i całych rodzin z terenu naszej diecezji, a także spoza jej granic [...] 

 

 

"Nadzieja"

NZOZ  Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej "Nadzieja

 [...] Każdy Odruch Serca - zainteresowanie jest dla nas informacją, że nie jesteśmy sami. [...]